Ugaona garnitura TOM

✨ 𝑃𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑜𝑔 𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜𝑔 𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑛𝑎, 𝑔𝑎𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑻𝑶𝑴 𝑝𝑜𝑠𝑗𝑒𝑑𝑢𝑗𝑒 𝑚𝑒ℎ𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑚 𝑧𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑣𝑙𝑎č𝑒𝑛𝑗𝑒, 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑧𝑎 𝑔𝑙𝑎𝑣𝑢 𝑖 𝑘𝑢𝑡𝑖𝑗𝑢 𝑧𝑎 𝑜𝑑𝑙𝑎𝑔𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑙𝑗𝑖𝑛𝑒.
📐 𝟐𝟕𝟓 𝐱 𝟐𝟎𝟐 𝐜𝐦
Garnitura se može naručiti u svim dostupnim bojama i vrstama štofova.
Za više informacija posjetite naše prodajne salone u Tuzli i Živinicama ili nas kontaktirajte putem telefona / e-maila.
𝑆𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑚𝑗𝑒š𝑡𝑎𝑗𝑎 “𝑹𝒆𝒏𝒆𝒔𝒂𝒏𝒔𝒂” 𝑇𝑢𝑧𝑙𝑎
𝑃𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑜-𝑧𝑎𝑛𝑎𝑡𝑠𝑘𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑆𝑡𝑢𝑝𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑜 𝐵-11
75 000, 𝑇𝑢𝑧𝑙𝑎
☎️+𝟑𝟖𝟕 𝟑𝟓 𝟐𝟕𝟏 𝟐𝟎𝟕
𝑆𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑚𝑗𝑒š𝑡𝑎𝑗𝑎 “𝑹𝒆𝒏𝒆𝒔𝒂𝒏𝒔𝒂” Ž𝑖𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑒
𝑁𝑜𝑣𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑏, 𝑢𝑙. 1. 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑎 (𝑖𝑧𝑎 𝑍𝑒𝑘𝑎 – 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎)
75 270, Ž𝑖𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑒
☎️+ 𝟑𝟖𝟕 𝟑𝟓 𝟕𝟕𝟒 𝟏𝟔𝟑
𝘖𝘴𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘪𝘻𝘷𝘰𝘥𝘦 𝘮𝘰ž𝘦𝘵𝘦 𝘱𝘰𝘨𝘭𝘦𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘶 𝘬𝘢𝘵𝘢𝘭𝘰𝘨𝘶 𝘯𝘢 𝘯𝘢š𝘰𝘫 𝘸𝘦𝘣 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘪𝘤𝘪: https://renesansa.ba/
Kategorija: